A versolvasás számos előnnyel jár az olvasók számára egyaránt. Egyesek számára a versek eleinte ijesztőek lehetnek, mert különböznek a prózától. A versek például általában tömörek, és minden szónak sok jelentése van, ezért figyelmesen kell olvasni őket. Emellett a versek gyakran absztrakt fogalmakkal, például érzésekkel vagy gondolatokkal foglalkoznak, nem pedig egyszerűbb cselekvéssel vagy párbeszédekkel. E kihívások ellenére azonban a versek olvasásának óriási előnyei vannak.

 

Most négy jelentősebb előnyről fogunk írni.

 

 

Tudományos előnyök

 

 

Minden korosztály diákjai fejlődhetnek tudományos szempontból a versek tanulmányozásával.

Sok tanár követeli meg a diákjaitól a versek olvasását, mert a tanulók számára a versek tanulmányi előnyökkel járnak. A kritikus gondolkodásra és innovációra tanít, és segít a diákoknak az átfogó kép meglátásában. Mindezek a készségek kreatívabb problémamegoldókká teszik a diákokat. A képzőművészethez vagy a zenéhez hasonlóan a versek olvasása és írása is koncentrációt, türelmet és figyelmet igényel a részletekre, olyan készségeket, amelyek átvihetők más tanulmányi területekre is. Továbbá a költészet bizonyítottan növeli az olvasás folyékonyságát a fiatal tanulók körében, mivel megtanítja őket arra, hogy a szavak elhelyezése, valamint maguk a szavak is befolyásolják a jelentést.

 

 

Szellemi előnyök

 

 

A költészet számos intellektuális előnnyel jár az olvasók számára. A költők többek között a képletes nyelvezeten, például a metaforákon keresztül adnak értelmet a verseknek, amelyek ösztönzik az olvasók kreativitását és képzelőerejét. Az érdekes összehasonlítások arra késztetik az olvasót, hogy az ismerős dolgokat új módon lássa. Emellett a költészet növeli a verbális intelligenciát azáltal, hogy nem csak új szavakkal ismerteti meg az olvasókat, hanem a már ismert szavak különböző jelentéseivel is. A költészet pontossága nagyobb nyelvi érzékenységre tanít, amit a versek gyakori olvasói átvesznek saját írásukba és beszédükbe.

 

 

 

Érzelmi előnyök

 

 

A költészet fokozza az olvasók érzelmi életét. A Liverpooli Egyetem kutatói agyi szkenneléssel mérték az önkéntesek olvasásra adott reakcióit. A szkennelések kimutatták, hogy az agynak az a része, amelyet versek olvasása közben foglalkoztatnak, az „önéletrajzi emlékezethez” kapcsolódó terület, ami arra utal, hogy az olvasók természetes módon kapcsolják a költészetet személyes tapasztalataikhoz, átértékelve élményeiket az olvasottak alapján. Philip Davis professzor szerint egyesek számára ez az átértékelés ugyanolyan hasznos lehet, mint az önsegítő könyvek olvasása.

Vagyis lélekerősítő hatása lehet főleg az érzelmes, lélek témájú magyar versek olvasásának.

 

 

Empatikus előnyök

 

 

A költészet növeli az olvasók empátiáját. Az olvasók olvasás közben a főszereplők helyébe képzelik magukat, és ezáltal együttérzőbbek lesznek a szereplőkkel. Ez egybecseng egy 2008-as tanulmány következtetéseivel, amelyet Keith Oatley, a Torontói Egyetem professzora végzett. Azáltal, hogy az olvasók beleléptek egy másik ember életébe, olyan élményeket osztottak meg, amelyeket másképp nem tudtak volna, és nagyobb empátiát tanúsítottak a szereplők iránt. Oatley úgy véli, hogy ezeket a változásokat az olvasók átviszik a mindennapi életbe, ami mélyreható pozitív hatással lehet a társadalomra.

 

Történjen a versek olvasása magyarul, angolul vagy bármely más nyelven, biztosan élvezhetjük az előnyeiket.