Lélek és szellem…. De vajon elgondolkoztunk-e rajta, hogy igazából mit is takarnak ezek a szavak? Elgondolkoztunk-e rajta, hogy milyen rendszerek is ezek? Vajon érjük a működésüket? Ha megértjük, hogyan segítheti a fejlődésünket? Ezekre a kérdésekre tesszük a hangsúlyt. A megértés hozzásegít a jobb működéshez. A jobb működés hozzásegít a fejlődéshez, az energetikai egyensúlyhoz, a rezgésszint emeléshez, a tudatosuláshoz.

Egyetemes elfogadott nézőpont, hogy test, lélek és szellem a felépítő rendszere az emberi lénynek. Ez olyan mélyen, zsigeri szinten van, ami kódként bevésődött mindannyiunkba, hogy nem kérdőjelezzük meg a valódiságát.

Igazából, mi is a Lélek és a Szellem?

Fizikai test anatómiáját ismerve, könnyebb a megértése a Mentál és Asztrál testnek is. Test, lélek és szellem hármasságán alapulva, Fizikai test, Mentál testi és Asztrál testi részt különböztetünk meg. Teljesen összefonódva, tökéletes állapotukban pedig teljes egységben teszik lehetővé létünket. A három test frekvenciájának a kiegyenlítődése, a tiszta és összhangban történő működése adja meg az EGYSÉGET. Az általam végzett energetikai kezelések, a LÉLEKGYÓGYÁSZAT és SZELLEMGYÓGYÁSZAT ennek az útnak segíti a lépéseit, adja a támogató és előre mozdító erejét.

A LÉLEK, az az a részünk, mely tele van fájdalmakkal, félelemmel, kétségekkel, elfogadással, szeretettel, elégedettséggel és mindenféle érzésekkel. A jines, a nőies energiákkal rendelkező energetikai rendszerünk. Az a részünk, aki a működtetője, a mozgatója a lényünknek. Aki az esszenciát adja. Ezért érdemes élni. Az érzések miatt.

Míg a SZELLEM, inkább a férfias, a jangosabb rész. A teremtő, a létrehozó, a határozott, az irányító. Hívhatjuk tudatnak,  Fölöttes Énnek. A lényeg ugyanaz. … Az isteni fény bennünk, az az a rész, amit Isten saját képmására teremtett. Mert, hogy nem a fizikai részünket teremtette saját képmására, hiszen Neki nincs ilyen…., hanem ezt a fényt, ezt az Isteni magot, ezt, ami teremtő erővel rendelkezik. És ez a lény, itt létezik bennünk! Mindannyiunkban!

A Lélek és a Szellem egysége.

A női és férfi minőség az energetikai részünkben megtalálja a harmóniáját, az összhangját, akkor találjuk meg IGAZI ÉNÜNKET a fizikai testen belül. Mint jin-jang szimbólum, egymást kiegészítve, egymásnak teret adva, teljes összhangban.

Amikor a lélek akár a keserűségében, akár a reményvesztett állapotában beengedi az isteni fényt, a lélek fényét, akkor megkapja a hitet, a reményt és a vezettetést. A szellem, azaz az belső világosság, az isteni fény, a teremtőjétől kapott erejénél és éteri fényénél fogva, képes tartani, vezetni és irányt mutatni.

A mai materiális világunk és az egyházi dogmák, nagyon kedveznek annak, hogy természetes legyen, a szellemünktől, a tudatunktól való eltávolodás. Még a lélekkel csak – csak foglalkozunk, de a szellemmel igen keveset. Hiszen sokunkban félelmet és testetlen lényt jelenít meg, amit, mivel nem ismerünk, félnünk kell. Ezt tudattalanunkban hordozzuk. Ott van. Addig, míg nem ismerjük meg az ellenkezőjét. Addig, míg nem tapasztaljuk meg az ellenkezőjét.

FELEJTSÜK EL A DOGMÁKAT, felejtsük el azokat a megtévesztéseket, melyek elterelnek valódi fény minőségünktől. Mindannyiunknak van szelleme és lelke is. Ezek a szabad szemmel láthatatlan, de energetikailag igen csak intenzíven érzékelhető részünk.

Lelki, szellemi erőink megtalálása, összerendezése, igen fontos, hogy az energia testünk is a legmegfelelőbben tudjon működni.

A fizikai testet is naponta többször is tápláljuk, eddzük, erősítjük, és nap mint nap tisztogatjuk, mosakszunk. Miért ne tehetnénk ezt meg a lélekkel és a szellemmel is? Ha mindhárom testünk fontos lényünk rendezett működéséhez, akkor tudatosan keressük meg és tisztítsuk, tápláljuk és erősítsük minden részünket.

Ezekben az összerendezésekben elengedhetetlen, hogy vegyük észre, hangolódni tudjunk belsőnkre, akarjuk a változást és tegyünk lépéseket is. Oldjuk a blokkjainkat, gyógyítsuk a lelki sebeket, engedjük be a fényt és az égi vezettetést. Erősítsük önbizalmunkat, önértékelésünket, szeressük és fogadjuk el lényünket. Ehhez nyílnak utak, kapuk és segédeszközök széles tárháza áll rendelkezésünkre. Természetgyógyászati, energetikai technikák, mint meditációk, kineziológia, lélekgyógyászat, Theta Healing, Germán Gyógytudomány,   családállítás, lélekjáték, pszichotronika, reiki, stb. S az eszközök, mint az ásványok, a szimbólumok, a kártyák, a mozgás és masszázs terápiák. Mindenkinek szabad akaratából kiindulva, amiben bízik, ami hívja. A tiszta szándék az akarat és a tett hozza meg az igazi változásokat.

Gazda Mónika

Nika ásvány-ékszer