A számmisztika a születési időponttal és az abból számítással létrehozott eredményekkel dolgozik. Az egyes számokhoz különböző jelentések tartoznak, amelyek képet adnak a vizsgált személy tulajdonságairól, erősségeiről, gyengeségeiről az életében várható akadályokról és a felhasználható erőforrásairól. Egyfajta előrejelzést is ad az egyén életútjával kapcsolatosan.

A számmisztikában minden szám hordoz egy általános jelentést. Egy bizonyos szám jelenléte vagy hiánya a születési képletben képet ad arról, hogy a számhoz tartozó tulajdonságok mennyire vannak jelen vagy hiányoznak az egyén jelleméből, életútjából. A nulla előfordulás hiányt, egy illetve két szám előfordulása egyensúlyt a három vagy több egyforma szám kihívást, feladatot jelent. Nem kell jelentőségtelivé tenni sem a hiányt sem a többletet, ahogyan az egyensúlyban lévő szánok sem garantálnak folyamatos sikerszériát az életünkben, inkább tippeket ad mely erősségeidre építhetsz.

1.
Az egyes a függetlenség száma. A hiánya a többiektől való túlzott függést okozhatja és összefüggésben van a kommunikációs képességekkel is. Az egyes jó kapcsolattartó, ha túl sok van, belőle szövegláda is lehet, ha kevés, akkor nehézkes lehet számára a kommunikáció. A kevés egyes kínos helyzeteket és félreértéseket is előre jelezhet.

2.

A kettes az együttműködés száma. A kettes intuitív jegy, a megérzései hitelesek, bárkire könnyen rá hangolódik. Az emberismerete kiváló. A túl sok kettes túlérzékennyé tehet a kevés érzéketlenné.

3.

A hármas a kreativitás az önkifejezés és a logika száma, emellett az emlékezőtehetség is hozzá kapcsolódik. Hiánya alacsony önértékelést okozhat. Optimális esetben kreatív, újító szellem némi lázadással fűszerezve. Remek memória és kiváló motivációs készségek. A túl sok hármas a valóságtól való eltávolodást eredményezhet.

A négyes maga rend az egyensúly és a kiszámíthatóság. A munka és a szorgalom is hozzá kapcsolódik. A hiánya szétszórtságot és a kitartás hiányát okozhatja. A négyes csodás szervező, szorgalmas és jó a kézügyessége. A zenében is sikeres lehet. A túl sok négyes munkamániás személyiséget jelenthet és ez elsősorban a kétkezi munkát jelenti, akár a szellemi munka lebecsülése és elutasítása mellett.

5.

Az ötös a szabadság a nyitottság és alkalmazkodás száma. Az ötös hiánya alacsony motivációs szintet és mindennel és mindenkivel kapcsolatos érdektelenséget, céltalanságot okozhat. Az ötös lendületes, érdeklődő, lelkes és lelkesítő, kiváló motivátor. A túl sok ötös meggondolatlanná, felelőtlenné és nyughatatlanná tehet.

6.

A hatos az otthon a család a gondoskodás és a felelősségtudat száma. A hiánya komoly gondokat okozhat a családon belüli kapcsolatokban a túlzott zárkózottság miatt. A harmonikus hatos remek otthonteremtő, náluk mindig meg lehet melegedni a családi tűzhely akol melegében. A családtagok gondjai mindig megoldásra találnak nála. Túltengése túlaggódást, túlféltést a családtagok feletti folyamatos extrém kontrolt jelenthet.

 

7.

A hetes az elemzés és gondolkodás száma. Nehéz számnak tekinthető, mert hordozza a veszteségek és fájdalmak útján való tanulást. Hiányában az ezoterikus témák elutasításra találhatnak. Egyensúly esetén éleselméjűséget, bölcsességet és élettapasztalatot jelent, amelyet sajnos kemény leckékkel kell megszerezni. Túltengése boldogtalanságot vetíthet elő.

8.

A nyolcas az anyagiak és a pénz száma emellett a részletekre való odafigyelés is hozzá kapcsolódik. Hiánya esetén anyagi gondok jelentkezhetnek a pénz megszerzésével valamint megtartásával. A nyolcas jegyű ember aprólékos minden részletre odafigyel. A túl sok belőle anyagiassá teheti az érintettet.

9.

A kilences az érzékenység és az emberszeretet száma. Hiánya közönyösséget, érzéketlenséget teremthet. A szám szülöttei idealisták és aktívan tesznek embertársaikért. Túl sok kilences energia, fennhéjázó, ki vagyi viselkedést okozhat ezzel megnehezítve a társadalomba való beilleszkedést.

Deák katalin
dk-magie.com